Zarządzaj & monitoruj

Komponenty najwyższej jakości, które mogą komunikować się w ramach rozległej sieci: Mastervolt zapewnia pełną kontrolę nad systemem.

 

Łatwe zarządzanie energią i pełne monitorowanie

Mastervolt oferuje najwyższej jakości komponenty, które posiadają zdolność komunikacji w kompleksowym systemie sieciowym. Szereg monitorów i możliwość integracji z markową elektroniką dostarcza informacji o układzie elektrycznym, kiedy, gdzie i jak klient sobie tego życzy.

Seria produktów do zarządzania i monitoringu obejmuje takie urządzenia jak rozłączniki obwodu, systemy CZone, rozdzielnice elektryczne, systemy MasterBus, panele zdalnej kontroli, wyświetlacze i inne narzędzia monitoringu.

 

pdf Pobierz plik pdf z katalogiem i specyfikacjami aktualnie dostępnych urządzeń

Kup urządzenie monitorujące Mastervolt

Akcesoria i oprzyrządowanie

Pragniesz mieć pełną kontrolę nad sytuacją i zawsze posiadać dokładne informacje. Zgadywanie nie wystarcza w przypadku, gdy chodzi o stan Twojego systemu zasilania. Jak długo wytrzyma moja bateria serwisowa? W jakim stanie jest moja bateria rozruchowa? Ile prądu zostało doładowane? Jak długo mam czekać do pełnego doładowania mojej baterii? Ile cykli ładowania ma za sobą moja bateria serwisowa? Odpowiedzi na te wszystkie pytania dostarcza oprzyrządowanie firmy Mastervolt.

Kontrola i monitoring CZone

The CZone™ to sieciowy system cyfrowej kontroli i monitoringu. Upraszcza instalację systemów elektronicznych poprzez zamianę skomplikowanych i nieporęcznych przewodów na panele przełączników i bezpieczników z solidnymi interfejsami i kablem sieci NMEA 2000. Końcowemu użytkownikowi zapewnia inteligentne i automatyczne rozwiązanie.

 

CZone nie tylko redukuje ilość wymaganego okablowania, ale także integruje wiele pojedynczych komponentów w jeden intuicyjny system. Moduły można łatwo dodawać do systemu, a konfiguracja jest prosta dzięki narzędziu Czone Configuration Tool. System CZone jako certyfikowany dla NMEA 2000 używa standardowych mikroprzewodów i wtyczek oraz potrafi współdzielić pewne funkcje monitoringu z innymi ekranami zgodnymi z NMEA 2000. Dzięki interfejsowi MasterBus Bridge można połączyć cyfrowe przełączanie, elektronikę zasilania i nawigację morską w jeden interaktywny system.

System cyfrowego sterowania i monitorowania CZone™ został zaprojektowany dla producentów i instalatorów urządzeń morskich, oraz pojazdów rekreacyjnych i specjalistycznych. Upraszcza on instalację systemów elektrycznych przez zastąpienie skomplikowanych, niewygodnych wiązek kabli prowadzących do przełączników i skrzynek bezpiecznikowych najnowocześniejszymi, niezawodnymi interfejsami i lekkimi sieciami przewodowymi NMEA 2000; NMEA 2000 – opracowany przez NMEA protokół komunikacji dla elektronicznych urządzeń morskich). Oferuje on końcowym użytkownikom nowoczesny zestaw rozwiązań przez automatyzację skomplikowanych procedur sterujących i kontrolnych występujących w obecnych systemach pokładowych.

Instalacja

Budowniczy odnosi korzyści natychmiastowe polegające na zmniejszeniu zużycia przewodów, obniżeniu wagi urządzeń i skróceniu czasu instalacji. System CZone™ pozwala także na zintegrowanie wielu rozmieszczonych w różnych miejscach elementów w intuicyjny system. Okablowanie ulega drastycznemu uproszczeniu, ponieważ system CZone™ został tak zaprojektowany, żeby eliminować złożone wiązki przewodów i grupy przełączników. Zintegrowana diagnostyka pozwala na szybkie odnajdowanie usterek. System CZone™ jest efektywnym ekonomicznie modułowym systemem cyfrowym. Moduły można łatwo dodawać do istniejących systemów tak, żeby jak najlepiej spełniały potrzeby producentów oryginalnego wyposażenia (OEM – Original Equipment Manufacturer) i ostatecznych użytkowników.

Tradycyjne okablowanie prądu stałego

Na typowym jachcie instalacja DC może być bardzo złożona, a czas instalacji długi. Im większy system, tym więcej potrzeba nań przewodów, co przysparza kłopotów związanych z wagą i miejscem, żeby nie wspominać o cenie i złożoności projektowania i wykonania takiego systemu. Także konserwacja i usuwanie usterek może być kłopotliwe.

  • Okablowanie tablicy rozdzielczej jest złożone i pracochłonne w instalacji
  • Przewody są długie, a często składają się z wielu łączników. Wyłączenie zwykłego obwodu jest czynnością złożoną
  • Długie przebiegi wiązek wymagają przewodów o większym przekroju, co zwiększa wagę, koszty i zmniejsza przestrzeń dla innych podzespołów.

Tradycyjne DC

Konfiguracja

Dostarczone przez system narzędzia pomogą Tobie w wybraniu modułów spełniających Twoje specyficzne wymagania. Wtedy pozostanie tylko zaprogramowanie systemu przy użyciu intuicyjnego narzędzia konfiguracyjnego CZone™.

Integracja

System CZone™ jest zgodny z protokołem NMEA 2000 i wykorzystuje mikroprzewody i mikroprzełączniki. Ponieważ sieć jest zgodna z protokołem NMEA 2000, możesz mieć do niej zaufanie. To pozwala także na instalowanie pojedynczej sieci szkieletowej dla wielu systemów (CZone™ i inne urządzenia zgodne z NMEA 2000). A ponadto system CZone™ może dzielić pewne funkcje monitorujące z innymi zgodnymi z protokołem NMEA ekranami.

Uniwersalność i bezpieczeństwo

System CZone™ zaprojektowany pod kątem systemów o napięciu 9-32 V, zawiera wbudowane przekaźniki czasowe, ściemniacze (włącznie z systemami sterowania światłami halogenowymi), układy alarmowe, reduktory napięcia i systemy informujące o spadku natężenia prądu. Ze względu na bezpieczeństwo system CZone™ wyposażony jest w obejście manualne. Technologia "ani jednego słabego punktu", pozwalająca na stworzenie systemu "włącz i używaj", została zaprojektowana do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Jeżeli jakiś moduł ulega uszkodzeniu, można go wymienić bez potrzeby angażowania wykwalifikowanego personelu. Zabezpieczenia pozwalają na jego konfigurację pod kątem użytkownika i szybką wymianę modułu w instalacji.

Okablowanie prądu stałego w CZone

System CZone™ decentralizuje system dystrybucji prądu stałego, umiejscawia sterowanie i moduły zabezpieczające bliżej odbiorników, co skraca długość przewodów i pozwala na zmniejszenie przekroju przewodów, przyczyniając się w ten sposób do znacznego obniżenia kosztów i wagi okablowania elektrycznego. System zastępuje skomplikowane okablowanie przez pojedynczy przewód przesyłania danych.

  • Rezygnacja ze złożonego panelu przełączników, który zostaje zastąpiony pojedynczym przewodem przesyłania danych
  • Zgrupowanie odbiorników we wspólne strefy (zony) z interfejsami wyjścia jest podstawą naszego systemu
  • Zastąpienie ciężkich, wychodzących z akumulatora kabli sieciowych mniejszymi przewodami wielofunkcyjnymi.

System CZone

Interfejsy MasterBus

Mastervolt oferuje szeroki zakres interfejsów dla zwiększenia uniwersalności sieci MasterBus. Podłączenie kilku komponentów pozwala na dystrybucję informacji do produktów MasterBus, można też podłączyć produkty wymagające informacji z sieci MasterBus, takie jak NMEA 2000 czy sieć Modbus lub vice versa. Wszystkie interfejsy (i moduły) mogą być instalowane na różne sposoby, od szyn DIN po montaż na powierzchni.

MasterBus to sprawdzony protokół oparty o CAN, używany do komunikacji pomiędzy produktami firmy Mastervolt.